Un Estiu de Tots és una iniciativa amb un doble objectiu: per una part, disminuir el risc de malnutrició infantil, així com millorar el benestar físic, psíquic i emocional dels menors vulnerables; i per una altra, garantir l’accés als serveis de temps lliure als menors de zones de baix nivell socioeconòmic. Atenent a ambdós objectius, en l’actual context socioeconòmic, famílies de les zones més desafavorides, que presenten l’índex de pobresa més elevat d l’àrea de Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs, necessiten una ajuda que durant els mesos no lectius no arriba de l’administració pública. Les conseqüències d’aquest buit les pateixen directament els menors. En resposta a això, Un Estiu de Tots, a la vegada que es fa un esforç de reforç alimentari infantil, també atén les necessitats de socialització, convivència i educació en el temps lliure i vocacional dels menors.

Criteris d’actuació

Un Estiu de Tots es desenvolupa tenint com a guia els següents criteris:

 • Assegurar que els nens i nenes de les famílies més necessitades tinguin tres àpats saludables al dia: esmorzar, dinar i berenar.
 • Afavorir un espai d’activitats lúdiques i esportives com a marc educatiu per a la infància.
 • Potencia la xarxa esportiva dels barris i dotar-la d’elements formatius i ocupacionals.
 • Potenciar la conciliació laboral i familiar durant les vacances, molt especialment de les famílies monoparentals.
 • Organitzar activitat coordinadament amb les entitats dels barris i els serveis socials.
 • Promoure i desenvolupar les pràctiques lúdiques actives, significatives i integradores, on els beneficiaris són protagonistes del seu propi canvi.
 • Impulsar la cura i l’educació mediambiental.

Descripció general dels casals

Els participants dels casals són nens i nenes d’entre 3 i 14 anys de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona on s’han disparat els indicadors de pobresa. Els objectius educatius dels casals són:

 • Estimular i afavorir la fantasia, imaginació i creativitat dels nens i nenes per mitjà dels centres d’interès.
 • Afavorir la bona relació dins del grup de nens i nenes, valorant el respecte, l’interès, l’afecte cap als altres i els valors similars que afavoreixen forjar vincles d’amistat.
 • Descobrir i valor els recursos culturals i de temps lliure que els infants tenen a disposició del seu entorn.
 • Potenciar el desenvolupament físic i de bona salut.

Els casals duren 5 setmanes, podent inscriure’s per setmanes individuals.

Durant els casals, els nens i nenes podran gaudir de les excursions o sortides culturals, esportives o a la natura.

Casal Esportiu i de Temps Lliure

Aquest tipus de casal el realitzem des de finals de juny i fins acabar el juliol i organitza les seves activitats en els següents blocs horaris:

 • 8h-9h: llar d”infants gratuïta.
 • 9h-13h: servei de matí.
 • 9h-17h: servei complet de matí, dinar i tarda.

Les activitats d’aquest tipus de casal es concentren en la pràctica esportiva variada, jocs tradicionals i esportius, ball, ludoteca i filmoteca.

Casal de Reforç Alimentari Infantil (RAI)

Aquest tipus de casal el realitzem des de finals de juliol fins la primera setmana de setembre i organitza les seves activitats en els següents blocs horaris:

 • 8h-9h: Llar d’infants gratuita.
 • 9h-16h: Servei complet de matí, dinar i tarda.

Les activitats d’aquest tipus de casal es concentren en jocs tradicionals i esportius, ball, ludoteca, filmoteca i sortides a la platja i la piscina. Donat que l’objectiu primordial del casal és garantir l’alimentació i els hàbits saludables dels menors, no només es donen tres àpats al dia i un espai d’higiene personal, sinó que també es desenvolupa un treball educatiu per reafirmar aquests aspectes en la seva vida quotidiana.

Els beneficiaris d’aquest tipus de casal són nens i nenes que durant el curs escolar reben una ajuda total de beca de menjador per garantir una nutrició bàsica. En general, són nens i nenes de famílies que, diagnosticades pels serveis socials, presenten una situació extrema de vulnerabilitat. D’aquesta manera continuem el treball que els serveis socials han mantingut durant l’any, es a dir, garantir una atenció bàsica per assegurar un bon desenvolupament dels nens i nenes.

La selecció i derivació dels beneficiaris es proposa, per una part, pels directors i directores dels centres educatius, i per una altra pels serveis socials del territori. Això garanteix que actuem amb la població diana, que és la necessitada d’aquest servei. La duració de l’atenció en els casals també és un criteri que aporten els serveis socials.

Campament de Natura “Nits d’Estrelles”

Les Nits d’Estrelles tenen com a finalitat disminuir el risc de malnutrició infantil i millorar el benestar físic, psíquic, emocional i educatiu dels i les menors més vulnerables, a través del contacte amb la natura. Aquest programa comparteix els criteris educatius dels casals, i té una durada de una setmana.

Els nens i nenes beneficiaris d’aquest projecte de campaments són fills/es de les famílies que reben ajuda diària del Menjador Solidari Gregal, i dels casals del mes d’agost. El volum de nens i nenes previst per acollir en aquest projecte és de 200.

Les activitats d’aquest campament de natura es concentren en activitats esportives, expressives i musicals; gimcana de “humor amarillo”; jocs de taula i relaxació; excursions i bany; jocs d’orientació i observació de la natura, i d’orientació al bosc; activitats d’aventura: escalada, trekking, descens pel riu; activitats d’excursionisme; i taller d’observació de la natura. Donat que l’objectiu primordial del campament és garantir l’alimentació i els hàbits saludables dels menors, no només es donen tres àpats al dia i un espai d’higiene personal, sinó que també es desenvolupa un treball educatiu per reafirmar aquests aspectes en la seva vida quotidiana.