Espiral – Espai Psicològic

És un lloc de trobada amb el propi desenvolupament personal juntament amb professionals i companys que participen en l’aventura de formar-se i investigar en la interioritat corporal, psíquica i espiritual. Ofereix un entorn segur i professional per realitzar teràpia individual, de parella o infantil, coaching i assessoria filosòfica. A més, forma i recicla terapeutes en orientació integral i disposa d’un espai de supervisió per a professionals.

Un Estiu de Tots

Aquest programa té per finalitat oferir recursos de suport educatiu, alimentari, i d’ocupació de temps lliure per als nens, nenes i joves de famílies de les zones més desafavorides de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquests recursos s’ofereixen durant els mesos de juliol i agost utilitzant instal·lacions públiques del barri on es realitza el casal, en col·laboració amb les entitats públiques (particularment els Serveis Socials) i empreses privades. Aquesta col·laboració permet un accés a molt baix cost per satisfer les seves necessitats bàsiques. Actualment s’organitzen dos casals en el mes de juliol, dos més a l’agost (amb una extensió de campament la primera setmana de setembre), i un durant juliol i agost, amb una capacitat total de 1.500 nens, nenes i joves entre 4 i 17 anys.

En el marc de la seva col·laboració amb la Fundació Probitas, el 21 novembre 2016 FUNDISOC va participar en la jornada Crisi i salut mental en infants i joves: causa o conseqüencia? Això ha permès comprendre encara millor els reptes a què s”enfronten els nens, les nenes i joves per als que treballem. Continuant amb aquest esforç, FUNDISOC va estar present a la jornada La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur, realitzada per l’Ajuntament de Barcelona el 19 de novembre de 2018.

Niño afrodescendiente sonriendo. / Nen afrodescendent somrient.

Servei dental infatil

Un servei que FUNDISOC ha iniciat durant el curs escolar 2016-2017 és el servei d’assistència dental infantil. Va dirigit a nens/es de 5 a 14 anys les famílies dels quals no disposen de recursos econòmics per a cobrir aquesta necessitat. FUNDISOC manté un conveni de col•laboració técnica per aquest servei amb Acción Planetaria.

Programa de Responsabilitat Social Corporativa (PRSC)

La filosofia de FUNDISOC es basa en desenvolupar iniciatives i col•laborar amb activitats que promoguin el bé comú. Per això facilita als seus membres la participació en projectes socials que millorin la qualitat de vida dels barris més necessitats. Fins a 2019 la col•laboració es va focalitzar en el Comedor Solidario Gregal, entitat que subministra alimentació diària a més de 400 persones que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.